Rozwód bez skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego

Wszyscy Ci, którzy zamierzają wystąpić z pozwem o rozwód lub separację, powinni mieć świadomość tego, że postępowanie w tych sprawach kończy się na szczeblu sądu apelacyjnego. Od wyroków tego sądu w podanych sprawach nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu...