Skarga nadzwyczajna szansą na zmianę złego wyroku

W dniu 8 grudnia 2017 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, (Dz. U. z 2.01.2018 r. poz.5). Mimo, że podobnie jak ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jej postanowienia w aktualnym kształcie budzą moc kontrowersji i zastrzeżeń ze strony środowisk prawniczych,...

Interpretacja podatkowa gwarantem spokojnego snu podatnika

Prawo podatkowe należy do jednej z najbardziej skomplikowanych dziedzin prawa, co wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim z dużej obszerności jego treści normatywnej, powodującej, że poprawne odkodowanie myśli ustawodawcy i właściwe zastosowanie jego postanowień...