Od mniej więcej połowy 2017 r. trwa ogólnopolska akcja promocyjna zawodu radcy prawnego, który jest jednym spośród kilku zawodów prawniczych, jakie są uprawiane w naszym kraju. Wiedza o nim jest jednak wciąż w społeczeństwie niedostateczna. Głównym autorem kampanii jest Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, a jej zasadniczym elementem jest umieszczony na stronie internetowej Krajowej Izby spot reklamowy pt. „Niebieski to kolor wolności”.

W krótkim filmie zaprezentowane zostały kluczowe cechy zawodu radcy prawnego połączone z ich wizualnymi odpowiednikami. Ten niewielki filmik w sposób bardzo trafny pokazuje i objaśnia możliwości zawodowe radców prawnych. Również niektóre telewizje o zasięgu ogólnopolskim emitują ten spot w przerwach reklamowych.

Poniżej zdjęcie rozpoczynające prezentację. Można ją obejrzeć pod następującym linkiem:http://kirp.pl/kampania-promocji-zawodu-radcy-prawnego/

            Akcje promocyjne i informacyjne prowadzone są jednak również na szczeblu poszczególnych województw przez okręgowe izby radców prawnych. Akcje mają na celu przede wszystkim popularyzację wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, a przez to uczynienie go bardziej przyjaznym i dostępnym dla społeczeństwa.

Usługi prawne dla przeciętnego obywatela kojarzą się bowiem przede wszystkim z zawodem adwokata. Tymczasem możliwości świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych są dziś szersze niż adwokatów. Radcowie prawni oprócz tego, że mogą realizować ten sam zakres spraw i reprezentacji co adwokaci, to mogą również realizować obsługę w ramach zatrudnienia na etacie; adwokaci takiej możliwości nie mają.

Wiedza o możliwościach zawodowych radców prawnych wciąż jest niedostateczna, dlatego potrzebna jest szeroka i długofalowa kampania informacyjna.

Środowisko radców prawnych od dawna dostrzegało potrzebę popularyzacji wiedzy na temat swojego zawodu. Chodzi też o przełamanie pewnych stereotypów, jakie funkcjonują w społeczeństwie. Jednym z nich jest przekonanie, że w sprawach karanych tylko adwokat może udzielić nam pomocy prawnej. Nie jest to jednak prawda!

Radcowie prawni występują i reprezentują również w sprawach karnych i karnych skarbowych w pełnym zakresie!!!

Nie ma sprawy karnej, w której nie mogliby udzielić pomocy czy występować w charakterze obrońcy przed Policją, prokuratorem czy sądem.  Pod względem uprawnień, umiejętności i wiedzy nie ustępują innym korporacjom prawniczym. Radcowie prawni, to korporacja profesjonalistów w każdym calu.
Jednym z haseł kampanii jest „RADCY PRAWNI – CHRONIMY TWOJE INTERESY I TWOJĄ WOLNOŚĆ” http://kirp.pl/kampania-promocji-zawodu-radcy-prawnego/

               Istotnie, radcowie prawni jako element struktury zawodów prawniczych, stoją na straży interesów swoich klientów i ich wolności.

Współczesny świat niesie za sobą skomplikowane złożoności prawne nawet w sprawach codziennego życia, a to powoduje, że dla bezpiecznego funkcjonowania coraz chętniej chcemy korzystać z fachowej pomocy prawnej.
Zwłaszcza w świecie biznesu czy to dużego czy małego konsekwencje błędów prawnych mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który często za niewielką odpłatnością chętnie znajdzie dla nas czas i pomoże rozwiązać niepokojący problem. Tam, gdzie nie stać nas na opłacenie prawnika, możemy zawsze spróbować skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.
Czy chodzi o kompleksową obsługę prawną firmy czy też pojedynczą usługę w sprawie osobistej, sporządzenie podania, wniosku, pozwu, analizę umowy czy rozwiązanie większego problemu prawnego – radca prawny zawsze będzie służył pomocą i zawsze znajdzie rozwiązanie.
Gdy zajdzie potrzeba wniesie powództwo i będzie reprezentował przed sądem,  organem administracji, prokuratorem, organem skarbowym i Policją.
              Także Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie jest uczestnikiem kampanii informacyjnej na rzecz zawodu radcy prawnego.  Izba promuje informacje w tym zakresie poprzez rozmieszczanie „roll up”-ów tematycznych w sądach na terenie województwa zachodniopomorskiego:http://oirp.szczecin.pl/promocja-zawodu-radcy-prawnego-sadach-urzedach/.Jeden z takich „roll up” – ów udało się uzyskać dla naszej kancelarii. Oto on:

Dziś nie tylko zdobi wejście i witrynę naszej kancelarii ale przede wszystkim niesie informację i promuje całe środowisko radców prawnych. Jesteśmy organizacją o bogatych tradycjach i szerokim dorobku naukowym. Dzięki wielu wspaniałym osobistościom i ich bogatym osiągnięciom radcowie prawni zajmują ugruntowaną pozycję w strukturze organizacji prawniczych Rzeczypospolitej. Tworzą korporację godną zaufania, otwartą na niesienie pomocy i profesjonalnie przygotowaną do wyzwań współczesnego świata.

Zarówno w sprawie cywilnej, administracyjnej i karnej – radca prawny zawsze w razie potrzeby stanie u Twego boku i zabezpieczy Twoje interesy.

Opracował: Andrzej Piątkowski – radca prawny
Kancelaria Radców Prawnych Roman Mol & Andrzej Piątkowski w Szczecinie.