Jesteś przedsiębiorcą i w 2018 r. realizowałeś  transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo? Byłeś na pełnej rachunkowości i w 2017 r. osiągnąłeś   przychody lub koszty o wartości 2 mln euro? Jeśli tak, za 2018 r. powinieneś sporządzić dokumentację cen transferowych!

Nie czekaj!

Kancelaria Radców Prawnych

MOL-PIĄTKOWSKI-WAŚKIEWICZ w SZCZECINIE

opracuje tę dokumentację za CIEBIE!!!

 UWAGA!!!

             Coraz mniej czasu na sporządzenie  dokumentacji cen transferowych za 2018 r. Dotyczy ona transakcji, gdzie stronami są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo /udział w kapitale na poziomie 25%, ta sama osoba sprawuje po obu stronach transakcji funkcje zarządcze, nadzorcze lub zachodzą powiązania rodzinne/.  Dokumentacja taka na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 555) powinna być opracowana najpóźniej do końca września 2019 r.
W tym samym terminie podatnicy obowiązani do jej opracowania powinni złożyć urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu. Skutki niesporządzenia mogą być dotkliwe: począwszy do administracyjno-podatkowych wyrażających się w sankcyjnej stawce podatku w odniesieniu do transakcji  nieobjętych dokumentacją, a skończywszy na  karno-skarbowych wobec osób odpowiedzialnych za jej niesporządzenie.
Co do zasady za dokumentację podatkową cen transferowych odpowiada właściciel lub zarząd firmy i to na nich też ciąży obowiązek złożenia oświadczenia informującego skarbówkę o jej przygotowaniu. W odniesieniu do transakcji realizowanych w 2018 r. właściwe regulacje z tego zakresu znajdują się art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).
            Duża grupa przedsiębiorców nadal nie ma świadomości, że ma obowiązek opracowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Niektórzy zaś wciąż zastanawiają się nad jej opracowaniem, biorąc pod uwagę koszty jej wykonania oraz stopień ryzyka kontroli celno-skarbowej i ewentualne jej skutki.Tymczasem na opracowanie dokumentacji za 2018 r. pozostało już mało czasu.
Trzeba pamiętać, że przepisy podatkowe nakładają w tym zakresie szczegółowe i rozbudowane wymagania formalne i merytoryczne. Jeśli dodatkowo z podmiotami powiązanymi firma realizuje różnorodne transakcje /kupuje lub sprzedaje towary handlowe, korzysta ze znaku towarowego, licencji, zaciąga pożyczki/, to dla każdego rodzaju transakcji musi być wykonana osobna analiza warunków. By wykonać ją prawidłowo potrzeba sporo czasu. Dlatego z podjęciem decyzji nie wolno już czekać.

PAMIĘTAJ !

Opracujemy dokumentację cen transferowych za CIEBIE ! Zapewnimy ekspercki poziom każdego szczegółu !

Twoje ceny transferowe – to nasz problem!

Opracował: Andrzej Piątkowski – radca prawny, specjalista w zakresie cen transferowych. Kancelaria Radców Prawnych                                                                                                                                 MOL – PIĄTKOWSKI – WAŚKIEWICZ  W  SZCZECINIE