Prawo administracyjne i samorządowe

Regulacją stosunków prawnych pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracyjnymi zajmuje się prawo administracyjne oraz samorządowe. Przepisy określają ponadto zasady organizacji i funkcjonowania tych organów. Normy dzielą się na materialne oraz formalne. Pierwsze z nich określają strukturę organów, zakres kompetencji oraz prawa i obowiązki podmiotów wobec nich. Natomiast normy formalne regulują zasady ich funkcjonowania.

Wsparcie naszej szczecińskiej kancelarii w tym zakresie polega między innymi na pośredniczeniu w uzyskaniu pozwoleń, koncesji, wsparcia podczas wszelkiego rodzaju kontroli, a także przygotowania odwołań od decyzji organów administracji publicznej.

Przepisy prawa poddawane są ciągłym zmianom, dlatego w przypadku wątpliwości warto skorzystać z porady radcy czy adwokata. Dlatego usługi kancelarii skierowane są nie tylko do klientów indywidualnych, ale też organów administracji publicznej.

Administracja publiczna to ogół organów działających w zakresie spraw publicznych (wyróżnia się administrację rządową oraz samorządową). Określenie to pochodzi o łacińskich słów oznaczających kierowanie, służbę, a także ogół, społeczeństwo. Stąd w wolnym tłumaczeniu jest to służba społeczeństwu. Wedle obowiązujących przepisów wszystkie te organy muszą wyróżniać takie cechy jak apolityczność, trwałość, stabilność., legalizm, poszanowanie dobra ogólnego, monopolistyczny charakter, planowość, fachowość czy też uporządkowanie kompetencyjne oraz organizacyjne.

W tym zakresie kancelaria radcy prawnego ze Szczecina oferuje:

  • pomoc w sprawach rozstrzyganych przez organy jednostek samorządowych/rządowych związanych z ubieganiem się o uzyskanie zgód, zezwoleń, koncesji, itp.
  • reprezentowanie klienta przed poszczególnymi organami oraz sądami,
  • doradztwo organom w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem,
  • stałą obsługę organów,
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych (decyzji, postanowień, uchwał, umów,, zezwoleń, koncesji, itp.),
  • kompleksowy nadzór prawny nad dokumentami wydawanymi przez organy jednostki samorządowej,
  • reprezentowanie klientów podczas kontroli (np. Urzędów Kontroli Skarbowej), a także pomoc przy przygotowaniu potrzebnej do kontroli dokumentacji,
  • przygotowanie odwołań od niekorzystnych rozstrzygnięć organów.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl