Prawo gospodarcze i handlowe

  • wykonujemy na zlecenie stałą obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie spraw wynikających z ich działania,
  • doradzamy w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji  podmiotów prawnych (spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów prawa),
  • sprawujemy obsługę prawną walnych zgromadzeń wspólników spółek i spółdzielni,
  • reprezentujemy podmioty gospodarcze i inne podmioty prawa w sprawach związanych z ich działalnością przed organami administracyjnymi i sądami,
  • w zakresie sprawowanej obsługi podmiotów prawa opracowujemy i wnosimy do właściwych organów pisma procesowe i środki zaskarżenia.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl