Prawo karne i karne skarbowe

Dziedziną regulującą odpowiedzialność za popełnione przestępstwa i wykroczenia jest prawo karne. Pełni ono funkcję ochronną, sprawiedliwościową, prewencyjną oraz gwarancyjną. To zbiór przepisów jasno określających czyny zabronione oraz konsekwencje ich dokonania. To także gwarancja ochrony dóbr i osób pokrzywdzonych w wyniku naruszenia przepisów, a także ochrona przed nadużyciami. Przepisy pełnią również funkcję prewencyjną – nie skupiają się jedynie na konsekwencjach prawnych czynów zabronionych, ale też na obniżeniu przestępczości. Organem władzy państwowej zajmującym się wykrywaniem i ściganiem przestępstw oraz wnoszeniem aktów oskarżenia jest prokurator. Posiada on uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności.

Jedną z gałęzi prawa karnego jest prawo karne-skarbowe. Jego przedmiotem jest ochrona interesu finansowego Skarbu Państwa.

Kancelaria radcy prawnego świadczy wsparcie klientom zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Pomagamy na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego poprzez:

  • uczestnictwo w czynnościach dowodowych organów postępowania (przesłuchaniach, oględzinach, eksperymentach procesowych),
  • opracowywanie i wnoszenie środków zaskarżenia w sprawach zatrzymania osób i rzeczy, przeszukania, kontroli i utrwalania rozmów, zabezpieczenia wykonania orzeczenia sądu na mieniu oskarżonego, w sprawach zastosowanych środków zapobiegawczych i zabezpieczających i innych,
  • opracowywanie i wnoszenie apelacji, kasacji i innych środków prawnych od wyroków sądu,
  • reprezentowanie w sprawach przed finansowym i niefinansowym organem postępowania przygotowawczego /naczelnikiem urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego, Policją, Strażą Graniczną, a także przed prokuratorem oraz sądem,
  • wnoszenie środków prawnych od rozstrzygnięć finansowych i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego oraz orzeczeń w postępowaniu sądowym,
  • negocjowanie z naczelnikiem urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i prokuratorem warunków dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe (pomyślny wynik negocjacji jest równoznaczny z uznawaniem sprawcy za niekarnego /brak wpisu sprawcy do Krajowego Rejestru Karnego),
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
  • opracowywanie i wnoszenie apelacji, kasacji i innych środków prawnych w sprawach karno-skarbowych.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl