Prawo podatkowe

Dziedziną regulującą zasady obciążania obowiązkowymi świadczeniami finansowymi osób prawnych oraz fizycznych jest prawo podatkowe. Tym mianem określa się ogół przepisów, których podstawowym źródłem jest Konstytucja RP, Ordynacja podatkowa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, a także poszczególne ustawy krajowe.

Prawo to stanowi, że podatki mogą być nakładane jedynie w drodze ustawy. Ustawy te określają nie tylko przedmiot opodatkowania, ale i zasady powstawania oraz ustalania zobowiązań, wysokość daniny oraz zasady przyznawania ulg i umorzeń, a także zwolnień od obowiązkowych świadczeń fizycznych. To również dokładny opis procedur pozyskiwania świadczeń pieniężnych, ustalania ich prawidłowej wysokości, a także metod skutecznego poboru.

W Polsce wyróżnić można kilkanaście rodzajów podatków, tj.:

 • dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • rolny,
 • leśny,
 • od spadków i darowizn,
 • od nieruchomości,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • tonażowy,
 • od środków transportowych,
 • od gier,
 • akcyzowy,
 • od towarów i usług (VAT),
 • od dochodów kapitałowych,
 • od wydobycia niektórych kopalin,
 • od wartości sprzedanej produkcji,
 • od sprzedaży detalicznej,
 • od niektórych instytucji finansowych.

Kancelaria radcy prawnego świadczy w tym zakresie szeroki zakres usług zarówno w formie doradztwa, jak i rozliczenia z urzędem skarbowym. Zapewniamy również opracowywanie dokumentacji niezbędnej przy rozliczeniach zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Służymy zarówno jednorazowym wsparciem, jak i stałym doradztwem.

Nasza kancelaria oferuje:

 • doradztwo w rozwiązywaniu trudnych zagadnień,
 • przygotowywanie opinii prawnych, weryfikację umów,
 • reprezentacja w pełnym zakresie przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, uczestnictwo w prowadzonych postępowaniach,
 • pomoc przy wnoszeniu środków odwoławczych od rozstrzygnięć organów skarbowych, jak również reprezentację przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • opracowywanie dokumentacji cen transakcyjnych podmiotów powiązanych,
 • pomoc przy optymalizacji obciążeń finansowych,
 • wsparcie przy rozliczaniu klienta z urzędem skarbowym,
 • stałe doradztwo dla przedsiębiorców.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl