Rozwody i podział majątku

W sytuacji, w której małżonkowie są pewni, że ich związek rozpadł się na wszelkich możliwych płaszczyznach mogą rozważyć rozwód bądź separację. Zasadnicza różnica polega na tym, że rozwody powodują rozwiązanie małżeństwa, natomiast separacja uchyla wspólność małżeńską, ale nie skutkuje ustaniem małżeństwa. Do najważniejszych różnić należy zaliczyć następujące fakty:

Separacja jest odwracalna i może zostać uchylona przez sąd, a przy tym łatwiej ją uzyskać i jest tańsza. Ponadto osoba będąca w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa ani wrócić do poprzedniego nazwiska.

Rozwód jest ostateczny i nieodwracalny, wymaga udowodnienia trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jest droższy, jednak rozwiedziona osoba może zawrzeć kolejny związek małżeński oraz wrócić do poprzedniego nazwiska.

Z reguły separacja stanowi alternatywę dla par, które z różnych powodów (przyczyn religijnych, wieku, opinii rodzinnej, itp.) nie decydują się na rozwody, jednak pragną usankcjonować rozkład małżeństwa, umożliwia bowiem:
– podział majątku,
– odsunięcie od dziedziczenia ustawowego ,
– ustalenie winy rozkładu pożycia,
– określenie wysokość świadczeń alimentacyjnych.

Niekiedy osoby pozostające w separacji decydują się na powrót do małżonka bądź rozwód. Pomocy w tym obszarze prawa rodzinnego udziela Kancelaria Radów Prawnych Roman Mol &Andrzej Piątkowski w Szczecinie. Jako radcy prawni możemy wesprzeć naszych Klientów także w sprawach o alimenty, podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej, opierając się na regulacjach prawa rodzinnego.

Najczęściej Klienci w obszarze prawa rodzinnego zwracają się do nas o:

  • pomoc w sprawach o rozwód i separację (doradzamy i opracowujemy związane z nimi pisma procesowe),
  • wsparcie w uzyskaniu alimentów na dzieci oraz na małżonka,
  • pomoc w sprawach podziału majątku (pomagamy w uzyskaniu przez strony porozumienia w zakresie podziału i jego realizacji na warunkach ugody),
  • reprezentowanie ich przed sądem,
  • porady prawne i pomoc w innych kwestiach związanych z rozwiązaniem małżeństwa.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl