Zasady ustalania wynagrodzenia

Jesteśmy elastyczni w kwestii wynagrodzeń!

Zawsze podchodzimy indywidualnie do wynagrodzenia. Naszym głównym celem jest zadowolenie klienta. Wynagrodzenie uzależnione jest od przedmiotu sprawy, stopnia jej skomplikowania i zakresu reprezentacji.
W zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych stosujemy ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne ustalone w drodze negocjacji z przedsiębiorcą. Skomplikowany profil działalności przedsiębiorcy może mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia.
W przypadku spraw o trudnej do zdefiniowania wartości przedmiotu sporu i skomplikowanym stanie sprawy możliwe jest zastosowanie stawki godzinowej.

Bazę wyjściową do ustalania wynagrodzenia stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.).
Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia minimalne stawki wynagrodzenia – przy wartości przedmiotu sprawy – wynoszą:

1) do 500 zł – 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 – 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 do 5 000 000 – 15 000 zł
9) powyżej 5 000 000 – 25 000 zł.

Stawki te zawsze mogą być negocjowane.

Kancelaria radców prawnych
Roman Mol & Andrzej Piątkowski
ul. Andrzeja Struga 44 /przy OUTLECIE/
70 - 784 Szczecin
Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
W sprawach nagłych i pilnych na życzenie klienta pracujemy również w weekend!

Radca Prawny Roman Mol
tel. 502-103-899
e-mail: kancelaria@romanmol.pl

Radca Prawny Andrzej Piątkowski
tel. 605-625-263
e-mail: kancelaria@andrzejpiatkowski.pl